KOPPAR | ETAGET

KOPPAR | ETAGET

TILLBAKA/ KOPPAR ETAGET Material Aurubis Nordic Brown och Nordic Brass  kassetter Val av fasad Etagets gestaltning tar hand om gatans trappning och kombinerar omgivande bebyggelsehöjder med varierande skala. Helheten bygger på en serie kuber staplade på varandra,...