TITANZINK

LÅNGBRODALSSKOLAN

Material

0,7mm Rheinzink protect graphite grey.

Val av fasad

Titanzinkplåt upplevs varm, enkel, men på samma gång exklusiv när den bearbetas, enkel, till skillnad från banal som det ofta kan bli med byggnader i tex korrugerad plåt. Titanzinkplåten svarar även mot de försäkringskrav som finns för Sisabs skolbyggnader med avseende på brandmotstånd (A-klass). Vidare klarar protect-verisionen dom ställda miljökraven på denna byggnad och är även grön i byggvarubedömningen. Materialgaranti på 50 år samt projekterings- och arbetsberedningsstöd från Rheinzink var ytterligare aspekter som gjorde att kvaliteten kunde garanteras från ritning till slutbesiktning.

Inspiration till fasad

Arkitekturen som helhet behövde ett material som kunde ”svepas som en hud” för att tydliggöra det 45 graders gaveltema som återkommer i byggnaden och som relaterar till den befintliga byggnaden från 1914. Titanzinkplåten var svaret på detta.

Val av bearbetning

Vägg: skivtäckning med vinkelfals med tre olika bandbredder samt passbitar. skivlängd 3000mm med tvärfalser monterade i fallande längder. Ståndfalserna livar från mark till nock. Två likadana bandbredder monteras aldrig bredvid varandra. varje vertikal öppning i fasad skall utföras med vinkelfals vänd från öppningen. Gäller även stuprörsnischer.

Tak: Skivtäckning med dubbelfals och tre olika bandbredder samt passbitar. Skivlängd 3000mm med tvärfalser monterade i fallande längder. Ståndfalserna ska liva från tak ner till mark. Två likadana bandbredder monteras aldrig bredvid varandra.

Val av infästningar

Vägg: Infästning sker med rostfria clipfix. Fast respektive rörlig zon inrättas på varje respektive skiva. Varje skiva  monteras med fasta klammer i den övre delen, i övrigt rörlig infästning. Vindlastberoende.

Tak: infästning sker med rostfria klammers av typen clipfix, fast respektive rörlig zon. Fast zon 3m från nock och nedåt, i övrigt rörlig infästning. Vindlastberoende.

Fasadens förändringsprocess

I huvudsak reparerar Titanzink sig självt. Estetiskt kommer plåten att få en patina av repor och eventuella småbucklor mm. Protectytan behöver underhållas enligt garantiföreskrifterna.

Takavvattning & Taksäkerhet

I varierande omfattning används både plåthantverk och standarddetaljer från Rheinzink. Rheinzink medger lägre lutningar än övrig plåt för rännor vilket ger en mer horisontellt rak takfot. Takfoten är en öppen gesimsrännekonstruktion vilket förhindrar frostsprängning. Avvattning och Taksäkerhet samt övriga takkomplement är antingen utförda av Rheinzinkkomponenter eller där så ej är möjligt i motsvarande lackerat utförande från andra tillverkare. Vandalrör specialbeställda från Rheinzink.

TALARE Pauline Ringvall och Martin Kjerrulf
PROJEKT Långbrodalsskolan, Älvsjö, Stockholm
SLUTFÖRT 2017
ARKITEKTBYRÅ Niras Arkitekter
TEAM Pernilla Fjellestad, Tomas Skoglund, Irene Westman, Joanna Oleksak, Martin Kjerrulf, Steven Müdd, Dorota Walus, Ami Holmgren, Malin Westin, Otto Enberg, Svante Wagenius, Hanna Palavicini, Malin Laakso, Ulrika Tjernström, Ulf Edgren.

 

Långbrodalsskolan av Niras Arkitekter.
Foto: Anders Fredriksén