ROSTTRÖGT STÅL

ZENHUSEN

Material

Corten-A EN 10204 / 3,1  

Val av och inspiration till fasad

Byggnadens arkitektur och materialval tar utgångspunkt i Norra Djurgårdsstaden och Gasverksområdets befintliga karaktär. Cortenstålet på fasaderna relaterar till Ferdinand Bobergs detaljrika röda tegelarkitektur i Gasverksområdets och de naturliga ockra färgerna i Nationalstadsparken som ramar in området. Med tiden kommer Cortenstålet påverkas av väder och vind och därmed anpassas patineringen till platsen. Precisionen av detaljer har varit helt avgörande för att uppnå det gedigna uttrycket för byggnaderna. Det innefattar dold upphängning, takkrön och fönstersmygar med cortenstål, millimeterpassning, integrerade stuprör, balkongräcken och perforerade plåtar för tilluft.

Val av bearbetning

Cor-ten stål, även kallad rosttrögt stål, är en legering som har förbättrad motstånd mot atmosfärisk korrosion.

Val av infästning

Dold infästning med svetsade fästen som hänger på vertikala profiler på baksidan av fasadplåtarna.  

Takavvattning & Taksäkerhet

Taken är platta med ytor för takterrasser och sedum beklädnad. Sedum fördröjer dagvattnet och överskott tas om hand av integrerade stuprör i fasaden.

TALARE Ola Jonsson
PROJEKT Zenhusen, Stockholm
SLUTFÖRT 2017
ARKITEKTBYC.F. Møller

Zenhusen av C.F. Møller
Foto: Michael Perlmutter