ROSTFRITT

SOLAR EGG

Material

Titanium gold stainless steel mirror.

Val av fasad

Solar Egg är tillverkat nästan helt av stål, endast inredningen är av furu. Inget isoleringsmaterial förekommer mellan stålskalet och inredningen av trä. Solar egg består av ett yttre skal av 69 facetter som bär sig själva. Skalet hänger i ”midjan” på en bottenstomme. Detta fundament består av en rörstomme med ett golvbjälklag upptill och sex stödben på vilka hela konstruktionen vilar. På mittenstommen står även den 300 kg tunga kaminen. Träinredningen hänger på skalets insida. Vi eftersträvade styrka och en så guldglänsande effekt som möjligt, därav fasaden i rostfritt stål.

Inspiration till fasad

Vi har tidigare arbetat mycket med blankpolerat rostfritt stål, både bearbetat, hamrat, svetsat, slipat och polerat till skulpturer och med färdiga plåtar. Att använda spegelplåt i utemiljö både förstärker och löser upp formen. Speglingen av naturen och solens reflektioner i plåten gör att ägget ständigt förändras och blir ett levande inslag i sin omgivning, Materialet rimmar väl med idén om ägget som symbolen till den kreativa prosessen – att kläcka en idé.

Val av bearbetning

Plåten har först skurits ut med laser för att sedan bockas. Varje plåt har sin egen vinkel, vilket har varit en stor utmaning och krävt stor yrkesskicklighet av smeden.

TALARE Lars Bergström
PROJEKT Solar Egg, på turné
SLUTFÖRT 2017
KONSTNÄRSSTUDIO Bigert & Bergström

Solar Egg av Bigert & Bergström
Foto: Riksbyggen