KOPPAR

ETAGET

Material

Aurubis Nordic Brown och Nordic Brass  kassetter

Val av fasad

Etagets gestaltning tar hand om gatans trappning och kombinerar omgivande bebyggelsehöjder med varierande skala. Helheten bygger på en serie kuber staplade på varandra, förskjutna i djupled. Byggnadsvolymen ger en tydlig siluett med djup som är verksam på håll och i intilliggande gaturum. Det arkitektoniska uttrycket har en i grunden klassisk indelning, med gatuplanets kommersiella lokaler, en huvudvolym samt indragna takvåningar. Olika materialitet blandas och ger lätthet och variation. I fasaden kombineras tre tegeltyper med ett komplement av metallskassetter i mässing och koppartoner och balkongnischer klädda i trä.

Inspiration till fasad

Inspirerade oss gjorde bland annat industribyggnader i tegel och plåt, taklandskap i New York och Donald Judds staplade skulpturer i metall.

Val av infästningar

Vertikala metallfasader är utformade som kassetter med dold infästning på bärverk. På takbyggnader med mer organisk form är det istället dubbelfalsad plåt.

Val av bearbetning

Plåten bockad till kassetter respektive dubbelfalsad och är delvis förpatinerad.

Fasadens förändringsprocess

Plåtarna, särskilt den i mässingskulör ”Nordic Brass” kommer bli betydligt brunare över tid och mer likna ”Nordic Brown” partierna.

Takavvattning & Taksäkerhet

Vi har sk ”omvänt tak med taksarg och utkastare genom fasad via rostfria ”svanhalsar” pga de gröna beträdbara taken. Vi har arbetat med specialanpassade ”lådor” mellan hängrännor och stuprör. Taksäkerheten är löst med förhöjda räcken som omgärdar visteleseytor på taken.

TALARE Jesús Franch & Sylvia Neiglick
PROJEKT Etaget, Stockholm
SLUTFÖRT 2017
ARKITEKTBYKjellander Sjöberg

Etaget av Kjellander Sjöberg
Foto: Adam Mørk