ALUMINIUM

HUMANISTISKA TEATERN

Material

Perforerad och lackerad 3 mm aluminium.

Val av fasad

Teaterns exteriör – med sina koniska former, sina perforerade bronsfärgade aluminiumplåtar och sin belysning – ska utmärka sig i sin omgivning av putsade fasader. Teatern ska vara som ett avvikande smycke i kvarteret, eller kanske snarare som ett utsmyckat kärl för de humanistiska värdena och idéerna.

Inspiration till fasad

Tanken är att den Humanistiska Teatern ska vara en unik symbolbyggnad för den humanistiska verksamheten. Teatern ska vara ett rum som befordrar och hyllar det kanske viktigaste och mest grundläggande i den humanistiska verksamheten, nämligen den utforskande dialogen och det öppna samtalet. Det är en gränslös arena där alla i rummet kan höra och se varandra. Lokalen ska i sin form inbjuda alla att delta och tala.

Val av bearbetning

Vi testade under arbetets gång olika idéer för mönstret i plåtarnas perforeringar. 2015 kom frågan om konstnärlig utsmyckning upp. Vi tyckte då (liksom Akademiska Hus, Universitetet och Statens Konstråd) att plåtfasadens perforeringsmönster var en mycket bra uppgift för en konstnär att ta sig an, och ett utmärkt sätt att få ett konstnärligt bidrag integrerat i byggnaden och i arkitekturen. Vi valde till slut att gå vidare med norsk-danska Ann Lislegaard. Den slutgiltiga utformningen bygger på en variation av abstrakta cirkelformade mönster.

TALARE Jacob Melin
PROJEKT Humanistiska Teatern, Uppsala
SLUTFÖRT 2017
ARKITEKTBYWhite

Humanistiska Teatern av White.
Foto: White