PLÅTPRISET 2018

TILL WHITE ARKITETER FÖR HUMANISTISKA TEATERN

Den 8 mars, arrangerades arkitekturdagen PLÅT18 för elfte året i följd. På Slagthuset i Malmö samlades bjöds Skånes arkitekter på materialutställning och inspirerande föreläsningar om hållbara och innovativa metallfasader. För åttonde året delade PLÅT-seminariet också ut hedersutmärkelsen PLÅTPRISET. Det gick till White arkitekter för Humanistiska Teatern.

PLÅTPRISET delas ut av PLÅT-seminariet* och tilldelas en svensk arkitektbyrå som under året visat upp ett projekt där plåtfasadens möjligheter har tillvaratagits och maximerats utifrån aspekterna form, funktion, innovation och miljö.

PLÅTPRISET 2018 tilldelas White arkitekter för Humanistiska Teatern i Uppsala. Juryn imponerades bland annat av den utsmyckade fasaden som berättar om både innehåll och platsens historia.

Juryns motivering:
PLÅTPRISET 2018 tilldelas en byggnad vars fasad har givits ett mångfacetterat uttryck. Med ett framåtlutat och transparant yttre, tillåts visionen om det öppna och goda samtalet arbeta sig inifrån och ut. Metallens konstnärliga bearbetning i samverkan med ett tekniskt precisionsarbete och dramatisk ljussättning, maximerar effekten av materialet. Det ger byggnaden ett självständigt och teatraliskt uttryck, både i förhållande till sin omgivning och för sig själv. De historiska kopplingarna till staden och den digitala öppenhet mot världen, fulländar byggnaden som en ny samlingspunkt och symbol för humanistisk nyfikenhet.

Vinnarna får förutom äran, motta ett unikt pris skapat av den internationellt erkända metallkonstnären Marie Louise Kold.

Arkitekt: White arkitekter
Hyresgäst:
Uppsala universitet
Byggherre:
Akademiska Hus
Entreprenör:
NCC Construction Sverige
Metallfasad:
 Perforerad, guldlackerad aluminium
Plåtslagare: LW AB

Fasadens mönster har utformats i samarbete med konstnären Ann Lislegaard.

Förutom det vinnande projektet, var följande fyra svenska projekt nominerade:

Långbrodalsskolan, Älvsjö, Niras Arkitekter
Solar Egg, ursprung Kiruna, Bigert & Bergström
Etaget, Stockholm, Kjellander Sjöberg
Zenhusen, Stockholm, C.F. Møller

PLÅT-seminariet* är ett samarbete mellan några av plåtbranschens ledande företag;
Plåt & Ventföretagen, Rheinzink, Bevego, Plannja, Aurubis, Heco, Paroc, SSAB och Ruukki.


OM PLÅTPRISET

PLÅTPRISET är ett hederspris, vilket delas ut av PLÅT-seminariet i syfte att uppmuntra och hylla innovation och hållbart byggande, där metallernas egenskaper och uttryck tillvaratas i ett framgångsrikt arkitektoniskt utförande. Utmärkelsen utdelas en gång per år i samband med PLÅT-seminariet.

VINNARE AV PLÅTPRISET 2017 >>
VINNARE AV PLÅTPRISET 2016 >>
VINNARE AV PLÅTPRISET 2015 >>
VINNARE AV PLÅTPRISET 2014 >>
VINNARE AV PLÅTPRISET 2013 >>
VINNARE AV PLÅTPRISET 2012 >>
VINNARE AV PLÅTPRISET 2011 >>

Jacob Melin, White arkitekter, mottog förutom plåtdiplom och blommor även PLÅTPRISET skapat av konstnären Marie Louise Kold. Foto: Peter Kroon.

Humanistiska Teatern, Uppsala. Fasadens mönster har utformats i samarbete med konstnären Ann Lislegaard. Foto: Jean-Baptiste Béranger/Akademiska Hus.

Humanistiska Teatern, Uppsala. Foto: Jean-Baptiste Béranger/Akademiska Hus.