LUSTFYLLT

MOON HOON

Han spränger gränser, krossar normer och förenar vitt skilda discipliner. När koreanske arkitekten Moon Hoon skapar handlar det lika mycket surrealistisk Sci-Fi–film och tecknade serier som faktiska byggnader. Men trots extravagansen, tilltalar arkitekturen sitt sammanhang.

Moon Hoon föddes 1968 i Korea, bodde under tonåren i Australien och har sedan dess både studerat och arbetet i USA och Korea. Sedan 2001 driver han sin arkitektbyrå Moonbalsso med huvudkontor i Seoul. Här fokuserar han på att tänja på gränserna för vad som är arkitektur. Enligt Moon Hoon handlar arkitektur om glädje, interaktion och energi där han krossar, fusionerar, experimenterar och mixar såväl discipliner som konventioner.

Moon Hoon uppfattar sig själv som lättinspirerad och menar att allt han gör och upplever kan bli till arkitektur. I intervjuer, refererar han dock ofta till Tadao Andos skupturala trappor och Lebbeus Woods tidiga metallgestaltningar som sina primära influenser.

Det är tydligt att han lever i symbios med sitt skissblock och han hänvisar till det som sin dagbok. I ritningarna som snarare är hela konstverk, testar han de arkitektoniska möjligheterna till dess yttre gräns utan att behöva bygga dem. Det hjälper honom att ha ett enklare förhållningssätt till arkitekturen. Han betonar att man lär genom lek och tror helt enkelt på att det är viktigt att ha kul när man jobbar. Han är också noga med att placera sig själv som arkitekt eller konstnär i ett diffust, odefinierat område – där potentialen är som störst.

Då kan en bostad likna en metallisk godisklubba, en hotellfasad prydas med gyllene tjurhorn och en minimalistisk betongbyggnad krönas med ett glänsande, näbbformat torn som rör sig i vinden. En trappa kan givetvis även vara en bokhylla som är en rutschkana, barbie känns som en självklar inredningsinspiration och en skyskrapa är ett finger. Det låter galet, men känns förvånansvärt förnuftigt som realiserat. Det är också så han beskriver sin designprocess: ”Jag får en idé och genomför det”, säger han och betonar att det bygger på erfarenhet, ärlighet och passion.

”Arkitektur har blivit så allvarlig och seriös eftersom det handlar om stora pengar, regelverk och säkerhet. För länge sedan var även musiken klassisk och allvarlig, men popmusiken föddes ur det.”

Givetvis går Moon Hoons arkitektkontor i samma lekfulla anda som Hoons arkitektur. Tidigare kontor hade temat koreanskt shamanhus, så alla satt på golvet och arbetade. Det nuvarande är mer utformat som ett galleri där ett stort utrymme ges till ritningar och arkitektoniska modeller.

Moon Hoon tycker att vi borde prata mer om hur arkitektur kan göra oss glada och lyckliga. Han vill göra arkitekturen mer mänsklig. I Flaunt magazine jämförde han det med musiken: ”Arkitektur har blivit så allvarlig och seriös eftersom det handlar om stora pengar, regelverk och säkerhet. För länge sedan var även musiken klassisk och allvarlig, men popmusiken föddes ur det”, förklarade han.

Några av Moon Hoons mest kända byggnader är Rock It Suda, Two Moon, S Mahal, Wind House och Sangsang Museum som han tilldelades KIA-priset för år 2005. Flera av Moon Hoons teckningar har förvärvats av Museum of Modern Art i NY och Tchoban Foundation i Berlin. Han gör också kortfilmer relaterade till sin arkitektur med en önskan att expandera arkitekturens uttrycksfulla potential.